Hartelijk dank voor uw aankoop bij ClimaMarket!

Bij ClimaMarket hebben wij onszelf de hoogste kwaliteitsnormen opgelegd om u de beste gebruikerservaring te bieden bij de aankoop van uw materiaal.

Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en u een zo efficiënt mogelijk beheer aan te bieden, stellen wij u een leidraad ter beschikking over hoe te handelen bij ontvangst van de goederen en in geval van een defect aan de aangekochte apparatuur.

In bijlage vindt u de richtlijnen over hoe u in elk geval moet handelen:

Ontvangst van de goederen: 

De te volgen stappen bij de ontvangst van de goederen zijn als volgt:

  • Controleer of alle pakketten die overeenkomen met uw bestelling zijn geleverd.
  • Controleer of de verpakking in goede staat is.
  • Open de verpakking om te controleren of de inhoud in goede staat is.
  • Meld elk incident op de leveringsbon van de vervoerder.

Incidenten tijdens het transport:

Uw zending is verzekerd via een all risk verzekering afgesloten bij de vervoerder. Om aanspraak te kunnen maken op de transportgarantie is het noodzakelijk dat het incident binnen een termijn van maximaal 2 dagen na ontvangst van de goederen aan ons wordt gemeld, zodat na deze termijn wordt aangenomen dat de goederen correct zijn ontvangen en geen enkele aanspraak ter zake zal worden aanvaard.

Indien u een incident heeft vastgesteld en u heeft de transporteur naar behoren ingelicht op het ogenblik van de levering, gelieve ons een e-mail te sturen naar support@climamarket.eu zodat wij het incident kunnen beheren en oplossen. Wij hebben u nodig om het document voor de aanvraag van een interventie bij te voegen. U kunt het sjabloon downloaden via de volgende link:

https://www.climamarket.eu/downloads/post-service/nl-transportincidentie.pdf

Technisch incident van de apparatuur:

Door de aankoop van de apparatuur bij ClimaMarket beschikt u over de Europese fabrieksgarantie van 2 jaar op de aangekochte apparatuur. Bovendien krijgt u van uw erkende installateur uw installatiegarantie.

Technische problemen kunnen te wijten zijn aan een fabricagefout of aan een installatiefout. Daarom vragen wij u om zo gedetailleerd mogelijk aan te geven wat het probleem is met uw apparatuur, zodat wij een onderscheid kunnen maken tussen beide mogelijkheden en u kunnen helpen om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Daarom is het belangrijk dat een erkende installateur de herkomst van het incident controleert en een technisch rapport opstelt over de installatie en de staat van de apparatuur.

De garantie op de apparatuur geldt alleen als kan worden aangetoond dat de installatie is uitgevoerd door een erkend vakman en dat de oorzaak van het incident te wijten is aan een defect in de apparatuur.

Om het beheer van een technisch incident te starten, hebben wij van u het verslag van de installateur en het document met de garantieaanvraag nodig, evenals de foto's die nodig kunnen zijn voor de beoordeling van het incident. Ons e-mailadres voor incidenten is support@climamarket.eu. U kunt het garantie-aanvraagdocument downloaden via de volgende link:

https://www.climamarket.eu/downloads/post-service/nl-technische-gevolgen.pdf