Om uw bezoek aan de Website te vergemakkelijken, stelt de eigenaar ervan, BAYONA PETIT TRADEX CONSULTING, S.L., met maatschappelijke zetel in Pobla de Vallbona, calle Reyes Católicos, 33 bajo, 46185, houder van fiscaal identificatienummer B98312366 (hierna, "ClimaMarket"), u ervan op de hoogte dat zij cookies of Data Recovery Storage Devices (DARD) of andere bestanden met een soortgelijke functionaliteit (hierna, "cookies") gebruikt.

Dit cookiebeleid (hierna "cookiebeleid") verklaart het gebruik van cookies op de website www.climamarket.es (hierna "de website"), die eigendom is van de hieronder vermelde entiteit.

In dit cookiebeleid willen wij u duidelijk en nauwkeurig informeren over de cookies die wij gebruiken, waarbij wij aangeven wat een cookie is, waarvoor het wordt gebruikt, welke soorten cookies wij gebruiken, wat hun doel is en hoe u ze desgewenst kunt instellen of uitschakelen.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 22.2 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert deze website u in dit gedeelte over het beleid inzake het verzamelen en verwerken van cookies.

1. gebruik van cookies

De website https://www.climamarket.eu eigendom van Bayona Petit TRADEX Consulting S.L. maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn bestanden die worden gedownload naar uw computer wanneer u toegang tot bepaalde websites. Cookies laten een website onder andere toe om informatie op te slaan en op te halen over de surfgewoonten van een gebruiker of hun apparatuur en, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop zij hun apparatuur gebruiken. Bovendien verbeteren zij hun het doorbladeren proces, aangezien zij de website toestaan om de gebruikers informatie aan te bieden die van belang kan zijn afhankelijk van het gebruik dat u maakt, de inhoud van het zelfde.

Voor het geval dat u geen koekjes wilt ontvangen, te vormen gelieve uw Internet browser, zodat u hen van de harde aandrijving van uw computer schrapt, hen blokkeert of op de hoogte brengt als u hen installeert. Om verder te gaan zonder wijzigingen in de cookie-instellingen, gewoon doorgaan op de website.

2. instemming

De cookies die wij gebruiken, slaan geen persoonlijke gegevens op, noch enige informatie die u kan identificeren, tenzij u zich vrijwillig wilt inschrijven om de diensten die wij ter beschikking stellen te gebruiken of om informatie te ontvangen over promoties en inhoud van uw interesse.

Door te bladeren en verder te gaan op onze website geeft u aan dat u akkoord gaat met het gebruik van de cookies zoals hierboven uiteengezet, en onder de voorwaarden in dit cookiebeleid. Als u niet akkoord gaat, stuur dan een e-mail naar admin@climamarket.eu

3. cookies gebruikt door deze website

cookie_ue: een technische en strikt noodzakelijke cookie die de waarde bevat van de vraag of de installatie van cookies is geaccepteerd. Verloopt 1 jaar vanaf de laatste update.

_ga: het koekje van Google Analytics dat de unieke eigenschap van het bezoek controle toelaat. De eerste keer dat een gebruiker de website binnenkomt via een browser, wordt deze cookie geïnstalleerd. Wanneer deze gebruiker de website opnieuw invoert met dezelfde browser, zal de cookie van mening zijn dat het dezelfde gebruiker is. Alleen in het geval dat de gebruiker verandert browser, zal worden beschouwd als een andere gebruiker. Verloopt 2 jaar na de laatste update. Meer informatie over de verwerking die door Google Analyticshier wordt uitgevoerd.

_gat: deze cookie is gekoppeld aan Google Analytics. Het wordt gebruikt om de aanvraag rate beperken gegevens verzamelen op high-traffic sites. Verloopt na 10 minuten.

_gid: deze cookie is gekoppeld aan Google Analytics. Gebruikt om gebruikers te onderscheiden. Verstrijkt om 24 uur.

4. het blokkeren of verwijderen van geïnstalleerde cookies

U cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd toestaan, blokkeren of verwijderen door uw browser opties te configureren. U informatie vinden over hoe dit te doen, met betrekking tot de meest voorkomende browsers in de onderstaande links:

Explorer: https://support.Microsoft.com/es-es/KB/278835

Chroom:http://support.Google.com/Chrome/bin/answer.py?hl=ES&answer=95647

Firefox:http://support.mozilla.org/es/KB/borrar%20cookies

Safari: http://support.Apple.com/KB/ph5042

Wij informeren u echter over de mogelijkheid dat het deactiveren van een cookie de navigatie of de levering van de op de website aangeboden diensten verhindert of belemmert.

5. wijzigingen

De website https://www.climamarket.eu eigendom van Bayona Petit TRADEX Consulting S.L. kan dit cookiebeleid aanpassen volgens de wettelijke vereisten. Of om dit beleid aan te passen aan de instructies van het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming.

Om deze reden, adviseren wij gebruikers om het periodiek te bezoeken. Wanneer er significante wijzigingen in deze cookie-beleid, zullen de gebruikers worden aangemeld, hetzij via de website of via e-mail naar geregistreerde gebruikers.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Rechtsgrondslag voor verwerking: Toestemming, die de gebruiker te allen tijde kan herroepen zoals aangegeven op deze pagina.

Ontvangers van de gegevens: De derden die op deze pagina "Cookies van derden die wij op deze Website gebruiken en waarvan u op de hoogte moet zijn" worden genoemd.

Overdrachten naar derde landen: Met betrekking tot de derden die in deze rubriek "Cookies van derden die wij op deze Website gebruiken en waarvan u op de hoogte moet zijn" worden genoemd, kan de gebruiker te allen tijde het privacybeleid raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele overdrachten.

Bewaartermijn: De via cookies verkregen gegevens worden gedurende één jaar bewaard voor statistieken over de bruikbaarheid en het gebruikersgedrag. Wij bewaren gebruikersinformatie zolang deze nodig is voor de levering van de door de klant gevraagde dienst en totdat de gebruiker bezwaar maakt of zijn toestemming intrekt. De informatie zal echter naar behoren worden geblokkeerd en wij zullen deze gedurende 5 jaar niet kunnen gebruiken op basis van de FICAS-regelgeving, en zolang dit nodig is voor de uitoefening of verdediging van wettelijke of contractuele vorderingen. Na afloop van deze periode worden alle gegevens definitief gewist.

RECHTEN

De belanghebbenden die onderworpen zijn aan een behandeling door de onderneming, kunnen elk van deze rechten op elk moment en kosteloos uitoefenen:

Recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens.

Recht om rectificatie of verwijdering te vragen.

Recht om de beperking van uw behandeling te vragen.

Recht om zich te verzetten tegen een behandeling.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van het opstellen van profielen.

Recht om een klacht in te dienen bij de controleautoriteit.

Elke persoon heeft het recht om bevestiging te krijgen of de entiteit al dan niet persoonsgegevens verwerkt die hem betreffen. Belanghebbenden hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens, alsmede het recht te verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan, onder meer wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Zijn er vragen?

Zijn er vragen?

We zullen al je twijfels wegnemen. We bieden je verschillende contactmogelijkheden.

Stuur ons een bericht via WhatsApp.

We beantwoorden je vraag binnen 48 uur.

Bel ons nu! We helpen je in jouw taal.